Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring for bilder og film Vi ber om at alle leser gjennom vedlagt skjema for samtykkeerklæring for bilder og film […]

Stein R har gått bort.

Stein R er gått bort 72 år gammel. Med tillatelse fra Christine, Steins ene datter, benyttes her hennes ord: “Det er […]

Årboken er her!

Torsdag 27 ble Årboken 2019 klar til utsending. Bøkene ble lagt i konvolutter med adresselapper og ble satt alfabetisk i […]