CR-dokumenter

Roklubben har etablert en dokumentdatabase der alle offisielle dokumenter i klubben gjøres tilgjengelige for medlemmene.

Dette dreier seg om vedtekter, reglement, referater fra styremøter, protokoller fra årsmøte etc.

Klikk her for innlogging til CR-dokumenter