Christiania Roklubs lover

CRs lover ble vedtatt den 30. mars 2006 med senere endringer, siste gang 21. juni 2016.
Endringene er godkjent av Oslo Idrettskrets 8. september 2016.

Last ned CR's lover