Christiania Roklubs lover

CRs lover ble vedtatt den 30. mars 2006 med senere endringer, siste gang 21. juni 2016.
Endringene er godkjent av Oslo Idrettskrets 8. september 2016. Loven er oppdatert av styret i CR 29. januar 2020.

 

Last ned Lov for CR, vedtatt 29. januar 2020