Christiania Roklubs lover

CRs lover ble vedtatt den 30. mars 2006 med senere endringer, siste gang 24. mar 2022 under Generalforsamling.
Endringene er godkjent av Oslo Idrettskrets 24. januar 2023.

Loven er oppdatert av styret i CR 30. oktober 2022.

 

CRs lov pr. 30.10.2022