Styret i Christiania Roklub

Har du noe du har lyst til å spørre om eller ta opp med styret?

Send mail til styret@christiania-roklub.no

Styreleder
Erling Storm
Tlf 920 88 200

Nestleder
Helga Marie Løvenskiold Kveseth

Økonomisjef
Michelle M. Sommerset

Sekretær
Fredrik Aasaaren

Tur- og mosjonssjef
Tore Lysdahl

Rosjef
James Wilson

Materialsjef
Espen Riktor

Anleggssjef
Peik Ellingsen

Varamedlem
Ivar Kristiansen