Styret i Christiania Roklub

Styret i Christiania Roklub pr 22.2.2021

Styreleder: Helga Marie venskiold Kveseth

Nestleder: Tore Lysdahl 

Økonomisjef: Truls Lindemann

Anleggssjef: Ivar Kristiansen

Tur-og mosjonssjef: Sissel OsePedersen

Sekretær: Marianne Madsen

Varamedlem: Michael Geyer

Rosjef: James Wilson

Materiellsjef: Espen Riktor

Har du noe du har lyst til å spørre om eller ta opp med styret?

Send mail til styret@christiania-roklub.no