Styret i Christiania Roklub

Har du noe du har lyst til å spørre om eller ta opp med styret?

Send mail til styret@christiania-roklub.no

Styreleder
Erling Storm
Tlf 920 88 200

Nestleder
Camilla Kox

Økonomisjef
Laila M. Thomassen

Sekretær
Marie Jørstad

Tur- og mosjonssjef
Tore Lysdahl

Rosjef
James Wilson

Materialsjef
Lars Jensen

Anleggssjef
Peik Ellingsen

Varamedlem
Helga Marie Løvenskiold Kveseth