Styret i Christiania Roklub 2022-2023

Styret i Christiania Roklub pr 24.3.2022

Styreleder: Tore Lysdahl

Nestleder: Marianne Madsen 

Økonomisjef: Petter Hagen

Anleggssjef: Ivar Kristiansen

Tur-og mosjonssjef: Sissel Ose Pedersen

Sekretær: Trond Bjercke Johannessen

Varamedlem: Michael Geyer

Rosjef: James Wilson

Materiellsjef: Espen Riktor

Har du noe du har lyst til å spørre om eller ta opp med styret?

Send mail til styret@christiania-roklub.no