Styret i Christiania Roklub

Styret i Christiania Roklub 2023

Styreleder: Petter Johnsrud Hagen

Nestleder: Tone Pahle

Økonomisjef: Marianne Berge-Madsen

Anleggssjef: Ivar Kristiansen

Tur- og mosjonssjef: Sissel Ose Pedersen

Sekretær: Herman Næss-Ulseth

Varamedlem: Michael Geyer

Rosjef: James Wilson

Materiellsjef: Espen Riktor

Har du noe du har lyst til å spørre om eller ta opp med styret?

Send mail til styret@christianiaroklub.no