Våre klubbhus

Kongen

Klubbhuset Kongen er vår hovedbase og hjertet i klubben.

Kongen er utgangspunkt for tur og mosjons- og coastalroing, og det er her all vintertrening foregår i Concept- og vektrommet.

I tillegg til båthaller, garderober og oppholdsrom har vi Peisestuen der vi avholder Generalforsamling og festligheter som Rekeaften og Toppen, tilholdstedet for klubbaften hver torsdag. På styrerommet står klubbens pokaler utstilt.

Bygget, reist på Lahellegrunnen i Frognerkilen, ble innviet 18. juni 1925, der også H.M. Kong Haakon VII var tilstede. Huset står på 48 pilarer og dybden varierer fra 1,5 til 8 meter.

Store deler av Kongen er i dag leid ut til forskjellige firmaer. Toppen og Peisestuen er tilgjengelig for utleie for våre aktive medlemmer.

Les mer om utleie

Bogstad

På Bogstadvannet har vi siden 70-tallet hatt treningsbase for våre raceroere.

I klubbhuset er det båthaller, garderober, vektrom og oppholdsrom. Her er det høy aktivitet fra morgen til kveld hele sesongen.

CR har trent på Bogstadvannet siden 1970-tallet. Til å begynne med ble båtene lagt på bukker på Kraka ute. Dette viste seg fort å bli et problem, da båter som hadde vært i saltvann ble populære blant kuene som slikket dem i stykker.
Den kombinerte båthallen og klubbhuset ved Bogstadvannets bredder ble innviet 29. mai 1973. I 2006-2007 ble klubbhuset utvidet fra to til tre båthaller, i tillegg til at det ble anlagt et treningsrom over båthallene og hele 2. etasje ble isolert.
I 2017 gjennomgikk selve Bogstadvannet en oppgradering. Store deler av vannet har blitt mudret for å legge tilrette for rolige og trygge treningsforhold for våre konkurranseroere.
I 2021 ble klubbhuset ytterligere rehabilitert, har fått isolasjon, badstue, tilrettelegging og blitt et helårsanlegg.