Klubben

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring for bilder og film

Vi ber om at alle leser gjennom vedlagt skjema for samtykkeerklæring for bilder og film på våre sosiale medier og hjemmeside.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

Vi trenger ikke retur av skjema dersom man samtykker til alle punktene i erklæringen. Dersom noen velger å svare nei på ett eller flere av punktene så ber vi om retur av utfylt skjema til post@christiania-roklub.no

Vi følger retningslinjene fra NIF, og vi er varsomme med bildene vi legger ut.

Styret