Bli medlem

Christiania Roklub har som ambisjon å være en ryddig og seriøs idrettsforening som gir alle aldersgrupper et godt trenings- og rotilbud i gode båter av alle typer. Klubbmiljøet skal være åpent og inkluderende.

Klubben har et stort aktivt konkurransemiljø med base på Bogstadvannet og Norges største tur- og mosjonsmiljø med base på Kongen i Frognerkilen.

For å melde deg inn i klubben logg inn på minidrett.no og velg Christiania Roklub.
Alternativt kan du sende en mail til medlem@christiania-roklub.no med Navn, fødselsdato, kjønn, adresse og mobilnummer.

Om du er under 18 år må du også oppgi navn og kontaktdetaljer for en foresatt.

Medlemskontingenten er kr 1700,- Om du trener på Bogstad kommer en treningsavgift på kr 850,- i tillegg.