Klubben

Årboken er her!

Torsdag 27 ble Årboken 2019 klar til utsending. Bøkene ble lagt i konvolutter med adresselapper og ble satt alfabetisk i esker i båthallen. Torsdag 14. mars kl. 21.00 er siste frist for å hente dem i båthallen!

Alle som har mulighet bør hente dem på Kongen. Dette sparer klubben for store portoutgifter.

Bøker som ikke blir hentet, leveres på Posten.

Vedlagt bilde av den fine boken og av alle som var med å pakke.

– Jeg benytter anledningen til å gratulere Jahn – og takke ham for 10 år som årbokredaktør. Han har sagt at dette er hans siste, så jeg håper denne gode boken kan inspirere noen nye til å ta tak i denne gode tradisjonen med årbok, sier styreleder Erling Storm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *