Christiania Roklub

Christiania Roklub skal være Norges ledende roklubb med mottoet: “Glede i hvert tak!”

Vi ønsker å skape engasjement og fellesskap gjennom å tilby et trygt og stimulerende miljø for medlemmer i alle aldre.

Hos oss skal alle oppleve utvikling og mestring på alle nivåer.

Våre verdier

Målrettethet – Inkluderende – Stolt

Med Målrettethet mener vi at klubben skal sikre at vi alltid har et godt planverk, med klare og ambisiøse mål på alle nivåer i organisasjonen, og god øknonomisk styring.

Med Inkluderende mener vi at klubben skal gi alle mulighet til å delta i organisasjonen, og ivareta våre medlemmer gjennom å se, støtte, lytte til og snakke med hverandre. Vi skal sørge for et trygt miljø med stor åpenhet, god takhøyde, samhold, tillitt og respekt.

Med Stolt mener vi at man alltid snakker og skal ha lyst til å snakke positivt om klubben i alle sammenhenger og gjøre klubben attraktiv for andre. Hver enkelt skal sørge for å gjøre klubben bedre, ved blandt annet å vedlikeholde gamle og skape nye tradisjoner, yte 100% for klubben, være lojal og representere klubben og klubbfargene på en positiv måte utad.

Hovedmål

Christiania Roklub skal ha Norges beste roprestasjoner hvert år og det beste romiljøet. 

Dette skal måles i blant annet:

  • Emil Mørchs pokal
  • Flest prestasjoner i hver kategori på aldersbestemte landslag
  • Vinne Norges Roforbunds kilometerkonkurranse for kvinner/menn/totalt
  • Vinne Norges Cupen
  • Være beste norske klubb i VM i Coastal roing
  • Minst én medalje i internasjonale mesterskap