Bogstad

Milepæl på Bogstad.

På Bogstad torsdag 12. mai 2022 var det endelig åpning av et nyrestaurert Bogstad. Anlegget fremstår nå med nyrestaurert 2. etasje. Treningsrom, dusjer, garderober, badstu, samt heis er flunkende nytt. Et tilbud som nå kan benyttes helårlig. I båthallene er gulv utbedret og toalett installert. Pga det nye renseanlegget, som ble pålagt, medførte en lang prosess mot at Christiania Roklub nå byksler grunnen. I tillegg ble mudringsprosjektet offisielt avsluttet. Det takket være mange involverte, men spesielt må Peik Ellingsen trekkes frem. I forbindelse med nyåpningen, redegjorde Peik for den lange og møysommelige prosessen som har ført frem til vårt meget oppgraderte anlegg.
Redegjørelsen leses her:

Mudringsprosjektet på Bogstad 2012-2018

I 2012 ble Anniken Ellingsen- den gang nyinnvalgt sekretær i CR styret tildelt oppgaven å ”gjøre noe” med mudringsprosjektet. Hun kontaktet meg, med begrunnelsen du er jo pensjonist og har mye tid til å holde på med dette. Det ble dannet en mudringskomite som besto av Svein Moldestad, Kristine Klaveness, Anniken og meg, Peik Ellingsen. Vi satte i gang, og mye godt arbeid ble gjort. Vi fullførte analyser og konsekvensutredelser med hjelp fra Ecoloop (A-o Haaøya) hadde møter med bydelsutvalg og politikere i Rådhuset. På møtene fikk vi stor sympati og gode råd om hvordan vi burde arbeide videre.
Tidlig i 2014 opplevde å stange hodet mot veggen. Vi skjønte ikke hvordan vi skulle komme oss videre, profesjonell hjelp måtte til. Idrettsklubben Heming hadde nettopp fått oppført en stor ny tennishall og blitt bevilget masse penger fra Oslo kommune. Vi spurte dem om råd. De ga oss tipset: Oppsøk «HS prosjekt tjenester». En tidlig februardag i 2014 banket Anniken og jeg på døren til Helen Sterud. Der fremla vi prosjektet for henne. Hun ville gjerne hjelpe oss, noe liknende hadde hun ikke vært borti før.
Siden den dagen har mudringsprosjektgruppa aldri sett seg tilbake, Helen Sterud var et funn. Nå ble det fart i saker og ting. Analyser, konsekvensutredninger, dybder, analyser om biologisk mangfold, sedimenttyper, mudringsmetoder, deponering av masser mm ble satt i i system og et kvalifisert kostnadsbudsjett ble utarbeidet. Det hele ble på ny presentert byutviklings komitéen. Igjen var entusiasmen og sympatien vår stor og ros vanket for et flott fremlegg. Men penger ble dessverre ikke bevilget det året.
Så, i 2015 oppsto en situasjon hvor Høyre ønsket å oppføre nytt Munch museum Lamda. FrP var villige til å støtte prosjektet under forutsetning av at de fikk gjennomført en del hjertesaker til det beste for Oslos befolkning. Dette oppfattet Helen Sterud, og trikketuren ble ikke lang ned til Rådhuset. Der fikk vi selveste Carl I Hagen og ikke minst Camilla Willhelmsen i tale. De fant sympati for prosjektet, og vårt prosjektet kom med på denne listen. Penger til vårt mudringsprosjekt ble derfor innvilget. I slutten av 2015, og etter en del frem og tilbake med BYM overtok CR selv pengesekken og ansvaret for gjennomføringen av Prosjektet. Da hadde vi fått midler fra kommunen, spillemidler, momskompensasjon og gode tilskudd fra Bergesen stiftelsen, Eckbos legater og garantier fra Lahellegrunnen.
Nå begynte virkelig en hektisk tid for mudringskomiteen. Etter råd fra vår gode mann Arnt Olav Haaøya hadde vi gått inn for å benytte så kalt sugemudring som metode for å få massene i land, dvs suge sedimentene sammen med masse vann tilsatt flokkuleringmiddel inn i store geotuber, hvor vannet renner igjennom og sedimentene blir igjen. Dette skal være den mest skånsomme metoden for mudring både for vannkvaliteten og det mikrobiologiske systemet. Miljøavdelngen hos Fylkesmannen hadde underlagt meget strenge krav for å unngå forurensning og ting som kunne forstyrre det mikro biologiske balansen i vannet.
Dette var nokså ukjent teknologi i Norge, men vanlig i land som Sverige Finland, Danmark og Nederland Vi utlyste en anbuds-konkurranse. Å utlyse anbuds-konkuranse er en komplisert affære, så vi engasjerte Norconsult til å hjelpe oss gjennom prosessen (Svend Arntzen), CR’s forhandlings team besto av Gunnar Fredriksson, Jon Mobråten, AO Haaøya, Helen Sterud og PE. Vi fikk tilbydere fra Sverige, Danmark, Finland, Nederland, samt fra Bergen. Denne prosessen tok dessverre et år for lang tid, entrepenøren som fikk oppdraget gikk konkurs. Da måtte vi gjennomføre hele prosessen på nytt. Etter den prosessen ble vi innklaget for KOFA av en tapende part, en sak vi vant klart. Da var det godt å ha gode juridiske resursser i klubben. Stor takk til Kjersi Elvestad i særdeleshet.
Vårt valg av ny mudringsentrepenør ble det finske firma OYANEN OY, som utførte oppdraget med Finsk sisu til oppsatt tidsramme tross værmessige og diverse andre utfordringer og det innenfor budsjettrammen. Vi takker Oyannen for mange interessante byggmøter, også det med finsk sisu og vel utført jobb.
Neste fase i prosjektet var å bli kvitt mudringsmassene. Her må vi med en gang takke BYM / skog og landskap særlig v/ Inge Kristoffersen for et fantastisk godt samarbeide og velvillig hjelp og forståelse for alle våre ønsker. En annen aktør vi må takke er NIBIO (Trond Haraldsen) og igjen AO Haaøya. BYM tok i mot massene våre og NIBIO/BYM og Ecoloop slo sine hoder sammen og laget en perfekt mix av forskjellige muddermasser og oksemøkk fra Bogstad og spredde det utover kommunens jorder innover i Sørkedalen. Opplagsområdet ble satt i stand til den opprinnelige fasongen med riktig jordlag sånn at de dype meitemarkene får levelige vilkår. Som utførende entreprenør valgte vi firma Kåre Mortensen som gjennomførte prosessen til vår tilfredshet.
Til slutt i hele mudringsprosjektet var å etablere et roanlegg ute på vannet vi hadde mudret opp. Vi har nå lov å legge ut inntil 5 banestrekk a 1950 m. Den oppgaven tok vår egen bøyegeneral Bjørn Lundiin på strak arm. Han budsjettere, konstruerte, og gjennomførte byggingen av anlegget. Bjørn har gjennomført prosjektet på mesterlig vis. Sammen med sin faste bøyegjeng er det 4. sesongen bøyestrekkene legges ut. Gratulerer til Bjørn og tusen takk for den jobben du gjør hvert år. Nå har vi et flott idrettsanlegg takket være deg.
Hele veien igjennom har Helen Sterud vært vår samarbeidspartner på prosjekt ledelse og økonomistyring, samt ha den løpende kontakten med bevilgende organer. Hun har gjort en fantastisk jobb, så langt.
Del 2
Da mudrings prosjektet begynte å nærme seg slutten, fikk vi pålegg om å skifte ut vårt gamle renseanlegg. Et forståelig pålegg, men dessverre ikke så lett å få gjennomført. Vi eide jo ikke grunnen vårt Klubbhus/båthus ligger på, vi bare leiet av Oslo kommune. For å få lov å skifte ut det pålagte renseanlegget. måtte vi eie området. Her fikk vi noen utfordringer, ikke minst fordi området også her ligger innenfor Markagrensen. Til å bistå oss med å løse denne floken, kan man bare gjette hvem som hjalp oss med dette, selvfølgelig Helen Sterud. Resultat: Nå bygsler vi vår egen tomt her vi nå står.
Dette faktum utløser flere faktorer. Vi ble med ett berettiget til å søke om spillemidler for vedlikehold av klubbhuset. En tilstandsrapport på bygget som vi fikk utarbeidet, var nedslående. Spesielt var dusjene og garderobefasilitetene ikke bra. Sopp,mugg og råte. Vi bestemte oss for å rehabilitere bygningen etter UU krav, samtidig som det nye renseanlegget skulle på plass.
Nå skulle altså 2 forskjellig prosjekter gjennomføres i 2020. Ikke noen små prosjekter det heller. Heldigvis har vi resursser i klubben vår som sto klare til å være arkitekt og byggleder. Stor takk til arkitekt Jan Wang-Norderud som med stor entusiasme har funnet en optimal løsning på oppgraderingen vi har gjennomført, selvfølgelig UU etter alle mulige og umulige krav.
Og så har vi vår enestående ”ja mann” og evige optimist Ivar Kristiansen. På en fantastisk og profesjonell måte har han gjennomført både installasjon av renseanlegget og oppgraderingen av klubbhuset, garderober, toaletter, dusjanlegg, teknisk rom, varmegjenvinning , brannvarsling, badstu og ikke minst heis. Alt innenfor budsjett og tidsrammer. Til å hjelpe oss med budsjettstyring, søknader osv har vi brukt… Helen Sterud.
Til å få montert det nye renseanlegget som ligger under oss her, har vi kun brukt lokale håndverkere, billigst og best. Rørleggermester Steinar Fjellheim har sørget for hele søknadsprosessen til Vann og avløp samt P&B for renseanlegget. Gravearbeidene med mer er utført av entreprenør Bjørn Haga. Han har med fin hånd nivellert hele området slik at overflatevannet føres bort fra bygget og ikke inn. Takk for godt samarbeid og vel utført jobb til dere to.
Og til slutt, men iallfall ikke minst, tusen takk til oss selv som har lagt ned et ikke ubetydelig antall dugnadstimer i disse prosjektene. Det har blitt tusenvis, uten disse hadde vi ikke stått her nå.

Oppsummert så har vi oppnådd:
et flott trenings- og konkurranse anlegg for roing på Bogstadvannet. Det eneste på ferskvann i Oslo.
Et rehabilitert Bogstadvann, nå med forbedret vannkvalitet. Til glede for badegjester, andre brukere, Markaskolen og ikke minst fisken, dyrelivet og det mikrobiologiske mangfoldet.
Jordforbedring på 130 da av kommunens jorder. Ny kortreist sand på badestranden ved Bogstad gård.
Betydelig kompetanseoverføring fra Nibio og Ecoloop til Oslo kommune v/ BYM.
Nytt Bio renseanlegg, garantert 0 utslipp. Nå kan vi bruke Klubbhuset på helårsbasis.
Nye UU garderober, toaletter og dusj, heis og badstue og flott oppgradert uteområde.

CR har fått skryt fra forskjellige instanser for måten prosjektene har blitt gjennomført på.
Et godt eksempel på fruktbart samarbeide mellom idretten, frivilligheten og Oslo kommune.