ArrangementerBogstad

Velkommen til åpning av Bogstad 12. mai 2022 kl. 18.00

Velkommen til offisiell åpning av det nymudrede og renoverte Bogstadanlegget vårt.

TORSDAG 12. mai KLOKKEN 18.00

 

Det blir taler og servering.

 

Hilsen arrangementskomitéen