NYTT LÅSSYSTEM BOGSTAD OG KONGEN

Nytt adgangssystem på Kongen og Bogstad Vi går over til adgangskontroll med nøkkelbrikke på både Kongen og Bogstad fremover. De […]

Milepæl på Bogstad.

På Bogstad torsdag 12. mai 2022 var det endelig åpning av et nyrestaurert Bogstad. Anlegget fremstår nå med nyrestaurert 2. […]