Uncategorized

Stor takk til alle bidragsytere

Kjære CR-medlemmer og andre bidragsytere!
Vi vil rette en STOR takk til alle som bidro i spleisen til Inger. Siste døgnet kom det inn rett i underkant av 30.000. https://www.spleis.no/project/341502
Dette kommer godt til nytte! Inger er dypt takknemlig, og er i god rute med trening.
Vi ønsker en offisiell overrekkelse fra medlemmene til Inger. Det blir kake og noen ord.
Tid og sted for overrekkelse: etter torsdagstrening på Toppen 1. februar kl. 19.30
Alle medlemmer er velkomne!
Roerhilsen,
Styret
📸 Grete