BogstadKongen

NYTT LÅSSYSTEM BOGSTAD OG KONGEN

Nytt adgangssystem på Kongen og Bogstad

Vi går over til adgangskontroll med nøkkelbrikke på både Kongen og Bogstad fremover. De gamle nøkkelkortene er utdatert og dagens løsning der man kommer inn ved å taste en kode gir for stor risiko for at uvedkommende tar seg inn.

Den nye brikken er enkel i bruk. Man bare legger brikken på kortleser og den aktiviserer låsen. Det er ikke behov for pinkode. Brikken er liten og hendig og kan lett være med ut på vannet.

Anlegg Bogstad
På Bogstad blir det to kortlesere:
1. Hovedinngangsdør nede (blå dør)
2. Dør inn til 2 etg

Anlegg Kongen
På Kongen blir det tre kortlesere:
1. Dør til plenen
2. Dør til båthall
3. Dør til Toppen

Det er montert porttelefon på Kongen. Den er integrert i panelet ved dør inn på plenen.
Det er mottaks-apparat for porttelefonen både i Peisestuen og på Toppen, slik at man kan låse opp døren inn til plenen derfra. Formålet er å kunne ha døren inn til plenen lukket, men allikevel slippe inn besøkende som skal til arrangementer eller medlemmer som ikke har brikke.

Alle aktive medlemmer får utlevert brikke ved å betale en engangs-sum på 200 kroner for å dekke deler av kostnaden ved det nye opplegget. Brikken er personlig og sporbar. Du bruker samme brikke over alt. Tilgang til Bogstad-anlegget er avhengig av betalt Bogstad-avgift.
Brikken betales på vipps #708411
Velg nøkkelbrikke på meny
Hvis brikken mistes, må det meldes asap til anleggs-sjef, som også er kontaktpunkt for bestilling av ny brikke. Erstatningsbrikke belastes med 500 kroner.

Kontaktpunkt vedr adgangskontroll :
Ivar Kristiansen, anleggssjef
Kontaktes på ivar.kristiansen@swisslife-am.com eller 982 69 110

Første anledning til å skaffe seg brikke blir førstkommende torsdag 8. juni klokken 20.00 – 21.00 i peisestuen. Det blir flere anledninger på Kongen og Bogstad til å skaffe brikke fremover mot sommeren. Alle brikker er aktive umiddelbart. Når alle som vil ha brikke har fått stenger vi ned koden til Kongen og Bogstad og det blir kun mulig å ta seg inn med brikke.

Med håp om en sømløs overgang til nytt system,
Styret