KongenKonkurranse

Bleikøya Rundt 2023

Velkommen til Bleikøya Rundt 2023

Torsdag 15.juni kl. 17.30 er start -tidspunkt i båt foran Kongen

Dette er Bleikøya Rundt
Bleikøya Rundt er en tradisjonsrik og uformell 8 km lang tur-regatta arrangert av CR, med start og innkomst ved ”Kongen”.
Alle båter må ha redningsvester om bord og tilstrekkelig øsekar eller pumper. Kontroll blir utført.

Båtklasser
Innriggere, coastal, ¾-ere, single- og dobbelt-scullere, samt trimmier. Deltagerne må tilpasse båtene til vind og bølgeforhold, følg med på værmelding

Tidtagning
Det utføres tidtagning og premiering

Påmelding
– innen kl. 19 dagen før løpsdagen til torill.enersen@redcross.no
eller til Sissel Ose Pedersen sisselop@hotmail.com

Deltageravgift
Kr. 50,-

Sosialt samvær 😊
Det blir sosialt samvær etter regattaen.

Garderobe og dusj er tilgjengelig på Kongen
Hilsen Christiania Roklub
i samarbeide med Tur- og Trimutvalget i Norges Roforbund og Oslo Rokrets