Bogstad

Takk for bidrag til ny fin robane på Bogstad!

CR har fått tilskudd til mudringsprosjektet fra Eckbos Legat og Bergersen stiftelsen

Christiania Roklubs mudringsprosjekt på Bogstadvannet er kommet til avslutningsfasen. Bortkjøring av mudringsmassene ble avsluttet før påske. Nå gjenstår det bare å reparere alle sår på de områder muddermassene har ligget, og å legge ut det nye baneanlegget.

Vi slipper å betale for deponi, da det som planlagt skal brukes som jordforbedringsmasser på gårdene i Sørkedalen. Men vi må betale for bortkjøringen og gjenopprettelse av naturen slik den var.

Klubben søkte både Eckbo legat og Bergersen stiftelsen og fikk tilskudd fra begge, først kr 750.000,- fra begge til hovedprosjektet, og nå 200.000,- fra hver til avslutningen.

– Det var veldig gledelig og meget nyttig for CR å få disse tilskuddene. Det betyr at egenkapitalkravet til CR er dekket opp, det setter vi meget stor pris på, sier Erling Storm, styreleder i Christiania Roklub.

I tillegg har CR søkt kommunen om en tilleggsbevilgning på to millioner.

– Når den kommer og vi får igjen merverdiavgiften kan vi betale de siste regningene i dette for CR største prosjektet etter at Kongen ble bygget, avslutter han.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *