Sponsor

Stor takk til Bergesensstiftelsen for støtten!

Vi takker Bergesenstiftelsen for årets støtte til innkjøp av 2 singelscullere for våre yngre roere.
Samtidig takker vi for tidligere års støtte til mudring av Bogstadvannet og rehabilitering av robanene der.