Uncategorized

Høstmøte 2023

Høstmøte 2023 holdes i Peisestuen på Kongen torsdag 19. oktober kl 19:30.
Dette er som vanlig en Ekstaordinær Generalforsamling med bl.a. aktuelle saker etter sesongen, utdeling av Rosjefens pokaler, valg.
Vel møtt!