Uncategorized

Send inn tekst og bilder til Årboken

Rosesongen utendørs går mot slutten og året 2017 skal etter hvert oppsummeres i CR-årboken (det vil altså si alt som er av betydning knyttet til dette året og som sånn sett kan ha historisk betydning). Dere som har tekst og bilder som passer til oppsummeringen, må snarest kontakte årbokredaktør Jahn Rønne.

Fristen for levering er mandag 20. november. Da skulle det være rikelig med tid til å plukke ut bilder og skrive en tekst.

Styreleder, økonomisjef og ansvarlig for oppdatering av medlemslistene får mer tid; (her gjøres det egne avtaler).

Det forventes at de som har hatt spesielle ro-opplevelser enten i forbindelse med regattaer, treningsopplegg og turer eller i andre sammenheng, melder fra om dette snarest, slik at det kan beregnes plass til beretningene.

Oppfordringen gjelder både juniorer, seniorer, masterroere og tur- og mosjonsroere. Teksten behøver ikke være lang. Det kan være like vellykket med noen ord sammen med et bilde eller to.

Redaktøren kommer ikke til å mase; de som mener at noe fortjener plass i årboken, må selv sørge for at det lar seg gjøre. Kanskje noen vil slå seg sammen om et tema?

Spørsmål om alt som gjelder årboken for 2017 rettes til årbokredaktør Jahn Rønne – epost: jroenne@online.no Mobil: 473 14 892.

De som har lyst til å sette seg inn i årbokarbeidet og eventuelt vil påta seg noen oppgaver, kan også ta kontakt. Det samme gjelder de som har forslag til justeringer eller fornyelse av boken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *