Innkalling til Generalforsamling

Posted on Posted in Uncategorized

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag 15. mars 2018, kl 19.30 på Kongen

Forslag og saker medlemmene vil ha behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blant annet roklubbens årsmelding, regnskap budsjett og organisasjonsplan. Det vil også bli gjennomført valg.

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli sendt ut en uke før generalforsamlingen og slått opp på Kongen.

Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Dersom du ikke har fått faktura på e-post eller på annen måte så send en melding til medlem@christiania-roklub.no så får du tilsendt faktura med KID-nummer.

Fint om alle betaler raskt. Da slipper de som holder klubbdriften i gang i tillegg å måtte purre på de som ikke betaler medlemskontingenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *