Årboken er her!

Posted on Posted in Uncategorized

Enten du har hentet den på Kongen eller fått den i postkassen, nå kan du hygge deg med hele 168 sider fylt med klubbstoff, rapporter og resultater!

– Ro-året 2017 har vært svært innholdsrikt og har lagt grunnlaget for en solid årbok med beskrivelser av mange interessante, trivelige og morsomme begivenheter, skriver redaktør Jahn Rønne i forordet.

Fotoene på årets forside (noe beskåret over) er hentet fra langdistanseturen på Helgelandskysten til Kjersti, Stein og Torill. Les mer på side 74.

Stor takk til redaktøren og alle som har bidratt!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *