Roskole

Hver vår og høst tilbyr vi roskole for voksne.

Roskolen er et introduksjonskurs for voksne. Etter kurset kan du bli med i tur- og mosjonsgruppen, ro coastal eller ro masters på Bogstad.

På roskolen lærer du grunnleggende roteknikk, ord og uttrykk, sikkerhetsregler og hvordan båtmateriell behandles.

Kurset går gjerne over en helg, lørdag og søndag, samt tilbud om påfølgende instruksjon fire dager i mai. Det er ikke obligatorisk å delta alle onsdagene for å bestå rokurset. Du må være svømmedyktig for å kunne delta.
  
Roskole våren 2018 arrangeres helgen 5.-6. mai. kl 10:00-15:30 lørdag og søndag. Det blir tilbud om trening med instruksjon  mandag 7.5, 14.5, 28.5, samt onsdag 23.5. Tidspunkt er kl 17:30-19:30. Pris kr 1700,-

Påmelding sendes pr epost til roskole@christiania-roklub.no med info om alder, roerfaring og mobilnr.