Roskole

Hver vår og høst tilbyr vi roskole for voksne.

Roskolen er et introduksjonskurs for voksne. Etter kurset kan du bli med i tur- og mosjonsgruppen, ro coastal eller ro masters på Bogstad.

På roskolen lærer du grunnleggende roteknikk, ord og uttrykk, sikkerhetsregler og hvordan båtmateriell behandles.Kurset går gjerne over en helg, lørdag og søndag, samt tilbud om påfølgende instruksjon fire dager i mai. Det er ikke obligatorisk å delta alle onsdagene for å bestå rokurset. Du må være svømmedyktig for å kunne delta.

Opplysninger om roskole publiseres under Aktuelt.

Påmelding sendes pr epost til roskole@christiania-roklub.no med info om alder, roerfaring og mobilnr.