Uncategorized

Utstyr til nye robaner på Bogstad ankommet

Tirsdag 17. april ankom alt materiell og utstyr til nye robaner på Bogstad.

Peik Ellingsen forteller at dette bestod av 11000 meter wire fordelt á 500 meter på tromler, 550 markeringsbøyer, sveivesystem, tauverk sjakler osv osv. Utlegging av banestrekkene begynner så snart isen på Bogstadvannet er borte. I følge kjentfolk fra Bymiljøetaten blir det ca 10. mai i år)

Litt status Bogstadanlegget forøvrig:

Som alle vet kommer våren til Sørkedalen ca 3-4 uker senere enn i 2017. Det vil si at isen forsvinner primo mai. Vannet vil bli slått på i løpet av neste uke (uke 17) så da kan lokalene og området rundt påbegynnes klargjort for sesongen.

Det vil bli innkalt til dugnad første uke i mai (obligatorisk for brukere av Bogstad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *