Utbedring av brygga på Kongen

Posted on Posted in Uncategorized

Kongen et bygg med masse aktivitet som medfører slitasje og et kontinuerlig behov for utbedringer. Styret og Lahellegrunnen er klar over bryggens forfatning og Jan Hultgren jobber med å finne en god løsning.

Dette er lettere sagt enn gjort, forteller Jan:

– Jeg er smertelig klar over robryggas tilstand.  Over år har jeg prøvd å få til permanente tilfredsstillende løsninger.

Forslaget om epoxy har vært undersøkt og funnet lite egnet:  Epoxy er i utgangspunktet veldig glatt.  Utmerket når man skal spyles, men livsfarlig å gå på når det er regn/fuktig.  Det glatte kan ordnes ved å blande inn sand for å få en ru overflate, men  da vil årene bli «spist opp» ved at årebladene slipes mot underlaget som vil virke som et sandpapir.  Iflg leverandører jeg har snakket med krever også expoyen et tørt underlag ved påføringen noe vi ikke har.

Det beste vil være et underlag som er lett å holde rent, ikke glatt og uten ru overflate pga årene.  Det gummibelegget som er i dag tilfredsstiller dette, men det viser seg at dette belegget ikke er UV-bestandig.  Dvs belegget blir svekket og ødelagt av sollys.

Belegg er også vanskelig å få til å sitte da underlaget er permanent fuktig.  Belegget har derfor måttet bli festet på fenderlistene i tillegg til liming.

Vi vil prøve en annen løsning:  Belegget fjernes og betongen i brygga slipes ned slik at overflaten blir slik som gulvet i båthallen.  Dvs ikke glatt, lett å spyle og forhåpentligvis med liten slipefaktor.  Hvis ikke dette blir bra får vi heller utforske nye løsninger.

Når det gjelder nedgangen så jobber jeg med en ny nedgang i aluminium som vil bli ca 2 meter lenger og som derved vil bli slakere.  Nedgangen planlegges å ha samme bredde som brygga altså bredere enn i dag.  Aluminium er lettere enn nåværende stålbæring og det blir da mindre påkjenning for brygga og kan derfor være lenger.  Hva vi skal ha som toppdekke er jeg usikker på.  Aluminium dørkplate er glatt, aluminium rist er vond å gå på, tre er i utgangspunktet ikke glatt men blir glatt over tid.

Nedgangen blir nok ikke ferdig i år, men for å bøte på glattheten så vil jeg skifte ut treverket på nedgangen innen sesongstart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *