ÅrungenKonkurranse

Christianiaregattaen avlyst

Med følgende melding er årets CR regatta avlyst:

“Etter regattamøte 31. mars har regattakomiteen beslutta å avlyse CR-regattaen 2020.
Bakgrunnen for dette er knytta opp mot Coronasituasjonen vi er i. Den gir stor grad av usikkerhet, og FISA har avlyst alle regattaene sine ut mai. Det same har Danmark gjort.
I tillegg er OL utsatt 1 år.”
I meldingen vises det også til følgende:
1. Slik situasjonen er rundt i roklubbane er det ingen som får trent i lagbåt så lenge dette pågår. Med tanke på rettferdighet, som er ein av grunnpilarane i roing, vil det bli umogeleg med samtrening i lagbåtar.
2. Og det knytter seg usikkkerhet til om Stiftelsen Årungen Ro-og Padlesenter blir i stand til å klargjere regattabana i tide.
3. Norske regattaer samlar mange mennesker, både roere, arrangører og publikum. Dette utfordrar den andre grunnpilaren i roing, sikkerhet. Vi ser på det som uansvarleg å samle så mange mennesker før coronasituasjonen er avklart.
4. I tillegg vil langvegsfarande roklubbar få store utfordringar knytta til transport av roarar og utstyr til og frå regatta. Norske roklubbar treng forutsigbarhet, så derfor vil vi å avlyse CR-regattaen på dette tidspunkt, og det var eit einstemmig vedtak i regattaorganisasjonen.

Til orientering er også Ormsunds Forsommersregatta avlyst.

Dette betyr at på linje med internasjonale regattaer, følger norsk rosport først og fremst gjeldende regler pr d.d for Norge, men også aktivitetene i utlandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *