Uncategorized

Æresmedlem Per Gustavsen er død.

Evigunge Per Gustavsen, GUS har lagt årene på hylla for siste gang, – en hedersmann har forlatt oss. Christiania Roklubs æresmedlem døde sist lørdag, 97 år gammel.
Per ble medlem i 1951 og ble Norgesmester både i firer og åtter samme år. Per var utdannet sosialøkonom og hadde nær tilknytning til Norges Bank. Etter å ha jobbet noen år i utlandet for Verdensbanken var han tilbake i klubben i 1960. Konkurranseroing ble byttet ut med administrativt arbeid for klubben. Han ble valgt til klubbens styreformann i 1971, et verv han hadde frem til 1973. I Pers formannsperiode tok han tak i de grunnleggende økonomiske utfordringene som på den tiden var påtrengende for Christiania Roklub. Klubbhuset «Kongen» i Frognerkilen, som alltid har vært klubbens base og sentrum for all aktivitet, lå hans hjerte nær. Han arbeidet aktivt og deltok i arbeidet med å få bygge ny bro ut til klubbhuset «Kongen» slik at adkomsten fra land ble kjørbar og at ledige lokaler på Kongen ble lettere å leie ut.
I hans formannsperiode ble også arbeidet med byggingen av en båthall ved Bogstadvannet realisert. Her spilte Per en avgjørende rolle, både med offentlige tillatelser samt finansieringen av det store bygget.
Per var opptatt av det han likte å kalle «aksen Kongen – Bogstad». Dette skulle være klubbens naturlige rekrutteringsområde som skulle kunne gi et sportslig allsidige tilbud til alle som ønsket å ha glede av ro-idretten.
Han ledet klubben gjennom en kort, men vanskelig periode tidlig på 70-tallet. Per var en lagspiller. Han bygget broer, broen til Kongen og aller viktigst over generasjonskløften, og han så bedre enn noen at de unge måtte få innpass. Som første skritt på veien fikk han gamle og unge til å arbeide sammen i styret og utvalg. Han oppfordret de unge til å ta verv i klubben og sørget samtidig for at de derved fikk verdifulle erfaringer for senere i livet.
Per var formann i jubileumskomiteen for 100 års jubileet og var med i komiteen som utredet konsekvensene av Kvinner i Klubben. Han bidro til den gode endring for klubben på veldig mange plan. I 1982 ble Per Rådets ordfører. Dette var et verv han hadde i 12 år frem til 1994.
Per hadde den egenskapen som gjorde at han sjelden trengte å be noen om hjelp, – de fleste ville være med på Pers prosjekter. Han hadde et stort nettverk også utenfor klubben, bekjente som han kunne trekke på, som også så ut til å sette pris på å delta sammen med Per til Christiania Roklubs beste.
Han fremhevet at samholdet i klubben var nøkkelen til Christiania Roklubs fremgang. Per var til det siste sterkt opptatt av klubbens ve og vel og han møtte i alle år opp som en aktiv deltager på alle generalforsamlinger og Råds-møter i klubben sin høye alder til tross. Han ønsket å bli særskilt orientert om alle hendelser vedrørende Kongen og Bogstad. Han viste denne brennende interesse helt til det siste….
Vi lyser fred over hans minne. Våre tanker går til familien.

Venner i Christiania Roklub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *